مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

وکیل دادگستری کیست؟
وکیل دادگستری کسی است که از طرف موکل برای انجام امری (عموما طرح دعوا و دفاع از دعوای طرح شده بر علیه موکل) نایب او می شود. جوهره وکالت، نیابت است. بنابراین وکالت در امری امکان دارد که مباشرت موکل ضروری نباشد و بتواند آن را به وکیل دادگستری واگذار نماید، مثلا کسی نمی تواند تنظیم وصیت نامه خودنوشت خود را که مباشرت خود او در نوشتن و امضاء و تعیین تاریخ ضروری است را به شخص دیگری واگذار نماید.

بررسی انواع وکالت در دعاوی مختلف
1- وکالت در دعاوی کیفری:
وکالت در این دعاوی عبارتند از قتل – کلاهبرداری - فروش مال غیر - خیانت در امانت -  سرقت - تصرف عدوانی - صدور چک بلامحل - جعل - استفاده از سند مجعول - تحصیل مال از طریق نامشروع - ترک انفاق – تهدید - توهین - فحاشی - افترا - آدم ربایی - رابطه نامشروع - شرب خمر - معامله به قصد فرار از دین - مطالبه دیه – قاچاق – جرایم مربوط به مواد مخدر و غیره

2- وکالت در دعاوی حقوقی:
رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت، الزام به فک رهن، الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ و مطالبه اجور معوقه، فسخ قرارداد های ملکی، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی، الزام به تحویل مبیع، مطالبه سهم الارث.

در دعاوی حقوقی الزامی به تعیین وکیل دادگستری و حضور ایشان در جلسات دادرسی نیست اما در دعاوی مهم کیفری در بیشتر موارد حضور و دخالت وکیل دادگستری از اولین مراحل تشکیل پرونده الزامی است. از جمله جرایم موجب مجازات اعدام.

حداکثر تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری چند نفر است؟
در دعاوی حقوقی هر یک از طرفین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل دادگستری انتخاب و معرفی نماید، اما در دعاوی کیفری به دلیل ارتباط مستقیم با جان، آبروی افراد، در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل دادگستری و در دادگاه با توجه به موضوع جرم ممکن است دو یا سه وکیل دادگستری انتخاب و معرفی نماید.
وکالت در دادگاها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است مگر آن مواردی که موکل آن را استثناء کرده یا وکالت دادن در آن مورد خلاف شرع می باشد، مانند وکالت در سوگند یاد کردن، وکالت در اقرار
وکیلی که در دادرسی حضور دارد، در صورتی می تواند درخواست صدور برگ اجرای و تعقیب عملیات آن و همچنین اخذ محکوم به را خواهد داشت که در وکالت نامه ذکر شده باشد.
در پایان لازم به ذکر است چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری خبره را دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور از تجربیات و راهنمایی های وکلای پایه یک با تجربه و خبره این موسسه بهره مند گردید

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)